Fedora Spins Logo

Kalıbımı nasıl doğrularım?

Bir kalıbı indirdikten sonra, güvenlik ve bütünlük için doğrulayın. Kalıbınızı doğrulamak için, ilk olarak uygun CHECKSUM dosyasını indirdiğiniz kalıp ile aynı dizine indirin.

Ardından, Fedora'nın GPG anahtar(lar)ını içe aktarın:

$ curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg

You can verify the details of the GPG key(s) here.

Şimdi, CHECKSUM dosyasının geçerli olduğunu doğrulayın:

$ gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Spins-38-1.6-x86_64-CHECKSUM

CHECKSUM dosyası şu anahtarlardan biriyle geçerli olarak imzalanmış olmalıdır:

  • 6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B464 - Fedora 38
  • ACB5EE4E831C74BB7C168D27F55AD3FB5323552A - Fedora 37
  • 53DED2CB922D8B8D9E63FD18999F7CBF38AB71F4 - Fedora 36

Son olarak, CHECKSUM dosyası doğrulandığına göre, kalıbın checksum sonucunun eşleşip eşleşmediğini denetleyin:

$ sha256sum -c Fedora-Spins-38-1.6-x86_64-CHECKSUM --ignore-missing

Eğer çıktı dosyanın geçerli olduğunu belirtiyorsa artık kullanıma hazır demektir!

İndirdiğim kalıbı başka bir işletim sisteminde nasıl doğrularım?

Kalıbınızı doğrulamak için bu talimatları okuyun.