Fedora Spins Logo

Ako overím svoj obraz?

Po stiahnutí obrazu si ho overte kvôli bezpečnosti a integrite. Aby ste stiahnutý obraz overili, najskôr si stiahnite správny súbor CHECKSUM do toho istého adresára, kde ste stiahli obraz.

Ďalej naimportujte GPG kľúč Fedory:

$ curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg

Podrobnosti o GPG kľúčoch si môžete overiť tu.

Teraz overte, či je súbor CHECKSUM platný:

$ gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Spins-38-1.6-x86_64-CHECKSUM

Súbor CHECKSUM by mal mať v poriadku signatúru z jedného z nasledujúcich kľúčov:

  • 6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B464 - Fedora 38
  • ACB5EE4E831C74BB7C168D27F55AD3FB5323552A - Fedora 37
  • 53DED2CB922D8B8D9E63FD18999F7CBF38AB71F4 - Fedora 36

A nakoniec po kontrole súboru CHECKSUM sa presvedčte, že kontrolný súčet obrazu sedí:

$ sha256sum -c Fedora-Spins-38-1.6-x86_64-CHECKSUM --ignore-missing

Ak výstup uvádza, že je súbor platný, potom je obraz pripravený na použitie!

Ako overím stiahnutý obraz v inom operačnom systéme?

Prečítajte si tieto inštrukcie ako overíte váš obraz.