Spins Text

រុករកពិភពលោកធំទូលាយ

ស្វែងរក

ស្វែងរក

ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធើណែត ជាមួយ Browse Activity ។ កត់សំគាល់នូវ គេហទំព័រ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវ ជាមួយមិត្ដភក្ដិ និងរក្សាទុកនូវ សែសសិន ដើម្បីរក្សាសណ្ដប់ធ្នាប់ ។

Get Books

Get Books

ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច ពីគ្រប់ គេហទំព័រទាំងអស់ ។ រុករកសៀវភៅបូរាណ និងទំនើប ពី Internet Archive, Feedbooks -ល- ។

អាន

អាន

ស្វែងរក របាយការណ៍ ឯកសារ និង រឿងកប្លែងជាមួយ Read Activity ។

ជជែក

ជជែក

Chat ផ្ដល់នូវចំណុចប្រទាក់សាមញ្ញ សម្រាប់ការចូលរួមពិភ្សា រវាងមនុស្សពីរនាក់ ឬក៏ក្រុមធំដូចថ្នាក់រៀនក៏បាន ។

ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវអ្វីដែលអ្នករៀន

Journal

Journal

Journal ផ្ដល់នូវ ចំណុចប្រទាក់ ទៅកាន់ កន្លែងរក្សាទុកទិន្នន័យ នូវរាល់អ្វីដែលអ្នកបានបង្ដើតក្នុង Sugar ។ ឧបករណ៍ ការកំណត់សម្គាល់ និង ការបញ្ចេញយោបល់ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ជាមួយ Journal ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ ឳពុកម្ដាយ និងគ្រូអាចទទួល ដំណើរការរៀន របស់កូនៗពួកគេ ។

Portfolio

Portfolio

Portfolio អាចផ្ដល់នូវ ការបង្ដើត ការថតស្គ្រីន ជាកំលុងពេល នៅក្នុង ទម្រង់ស្លាយសូ នៃការបង្ហាញការងារ ដែលប្រាប់នូវអ្វីដែលអ្នករៀនអាចធ្វើ បាន ។

បង្ហាញបច្ចេកទេស

Turtle Blocks

Turtle Blocks

រៀនភាសា កុំព្យូទ័រ ជាមួយ snap together blocks ។ បង្ដើតនូវ សិល្បៈ ចលនា និង កម្មវិធីអាច អន្ដរកម្ម ជាមួយ ក្រាហ្វិក ផ្ដោតលើ បរិស្ថាន ។

Pippy

Pippy

កម្មវិធីភាសា កុំព្យូទ័រ ជាមួយ បរិស្ថានធម្មតា ។ ផ្នែកក្រោយរបស់ Python ផ្ដល់នូវ ឱកាសគ្មានដែនកំណត់ ជាមួយភាសា សាមញ្ញ ។

ពហុព័ត៌មាន

Music

Jukebox

Jukebox ជាកម្មវិធីចាក់តន្ដ្រីសាមញ្ញ ប្រើបានច្រើនប្រភេទ សំលេង និង វីឌីអូ រួមប្រភេទដែលបង្កើតផ្ទាល់ផងដែរ ។

ថ្នាំលាបពណ៌

ថ្នាំលាបពណ៌

ថ្នាំលាបពណ៌ ផ្ដល់នូវ ឧបករណ៍អនុញ្ញាតឱ្យវិចិត្រករ គូរ ។ ប្រើប្រាស់ ជក់ តែម រូបរាង អក្សរ និង រូបភាព ដើម្បីបង្កើត រូបភាពស្រស់ស្អាត ។

កំណត់ត្រា

កំណត់ត្រា

កំណត់ត្រា ជាកម្មវិធីសាមញ្ញ ថតយកនូវ សកម្មភាព ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថតនូវ រូបភាព វីឌីអូ និងលំលេង ។

កម្មវិធីមើលរូបភាព

កម្មវិធីមើលរូបភាព

សាមញ្ញ និង អ្នកបង្ហាញរូបភាពមាន ល្បឿនលឿន សំរាប់ Sugar ។ វាមានមុខងារទូទៅ ដូចជាពង្រីក ត្រឡប់ជាដើម ។

ការយល់ និង បង្កើតមាតិកា

សរសេរ

សរសេរ

បង្កើតនូវ សាច់រឿង កំណាព្យ របាយការណ៍ ឬអ្វីផ្សេងទៀតដោយ សរសេរ ។ ប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍កំណត់គំរូ ដើម្បីបន្ថែមរូបភាព ឬព៌ណ និងធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយមិត្ដភក្ដិ ។

Labyrinth

Labyrinth

ដាក់គំនិត ស្មុគស្មាញលើ កុំព្យូទ័រ ។ ប្រើប្រាស់ Labyrinth Activity ជាផែនទីគំនិត អំពីរបៀបធ្វើថ្មី ដើម្បីស្វែងរក គំនិតថ្មី ឬ ឆ្លុះបញ្ចាំង ។

រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា

បង្កើតនូវ ការពិសោធន៍ជីវិតពិត ប្រើប្រាស់ ទំរង់ ម៉ូតូ ខ្សែរ និង ប៊ូល ដើម្បីស្វែងរក រូបវិទ្យាក្នុងពិភពលោក ។

FotoToon

FotoToon

ប្រើប្រាស់ រូបភាព និង អក្សរ ដើម្បីបង្កើតរឿងកប្លែង ។ FotoToon ផ្ដល់នូវជំរើសជាច្រើនដើម្បីបន្ថែម ចលនា ការនិយាយ និង គំនិតការបង្កើត ។

ជំនួយធនធាន

ជជែក

Users and developers are available in the #sugar IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.

សារអេឡិចត្រូនិច

អ្នកប្រើប្រាស់ និង អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ មានក្នុង បញ្ជីសារ soas@lists.sugarlabs.org

ឯកសារ

ឯកសារជាក់លាក់ និងការ ណែនាំមានក្នុង SoaS project upstream website

សុំជំនួយទូទៅដោយប្រើប្រាស់ Fedora

ពេលខ្លះអ្នកប្រហែលជាជួបប្រទះ បញ្ហាជាមួយ spin ដែលអ្នកសុំជំនួយ ដោយប្រើប្រាស់ ជំនួយធនធានទូទៅពី Fedora ។ បញ្ជីធនធានមាននៅក្នុង ទំព័រ Fedora “សុំជំនួយ”.