Fedora Spins Logo

Jak si ověřím stažený obraz?

Až si obraz stáhnete, ověřte jeho bezpečnost a neporušenost. Pro ověření nejprve stáhněte příslušný soubor kontrolního součtu CHECKSUM do stejného adresáře, kam jste uložili obraz.

Dále si naimportujte klíč(-e) GPG Fedory:

$ curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg

Podrobnosti o klíči GPG si můžete ověřit zde.

Nyní si ověřte, že soubor CHECKSUM je platný:

$ gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Spins-38-1.6-x86_64-CHECKSUM

Soubor CHECKSUM by měl mít bezvadný podpis založený na jednom z následujících klíčů:

  • 6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B464 - Fedora 38
  • ACB5EE4E831C74BB7C168D27F55AD3FB5323552A - Fedora 37
  • 53DED2CB922D8B8D9E63FD18999F7CBF38AB71F4 - Fedora 36

A nakonec po kontrole souboru CHECKSUM ověřte, že kontrolní součet obrazu s ním souhlasí:

$ sha256sum -c Fedora-Spins-38-1.6-x86_64-CHECKSUM --ignore-missing

Prohlásí-li výstup, že je soubor platný, pak je soubor připraven k použití!

Jak si ověřím stažený obraz na jiném operačním systému?

Chcete-li si ověřit obraz, přečtěte si tyto pokyny.