Spins Text

Poznávání širšího světa

Procházet

Procházet

Přistupujte k internetu s činností Procházet, vytvářejte záložky stránek pro bádání s přáteli a ukládejte organizovaná sezení.

Získat knihy

Získat knihy

Stahujte elektronické knihy z celého webu. S lehkostí prozkoumejte klasické i moderní knihy z internetového archivu, Feedbooks, atd.

Číst

Číst

Objevujte zprávy, dokumenty, knihy a komiksy s činností Číst.

Chat

Chat

Chat poskytuje jednoduché rozhraní pro kolaborativní diskusi mezi dvěma jednotlivci nebo ve skupině tak velké jako je celá třída.

Zamyslete se nad tím, co jste se naučili

Žurnál

Žurnál

Žurnál poskytuje rozhraní do datového úložiště všeho, co jste v Sugar vytvořili. Nástroje pro záložky a poznámky jsou integrovány do Žurnálu tak, aby rodiče a učitelé mohli sledovat pokrok v učení dítěte.

Portfolio

Portfolio

Portfolio poskytuje prostředky k vytvoření periodických snímků ve formě prezentace reprezentativní práce, která ukazuje, co student umí.

Potechničtit se

Želví bloky

Želví bloky

Naučte se programovat koncepty s do sebe zapadajícími bloky. Vytvořte umění, animace a interaktivní programy v prostředí zaměřeném na grafiku.

Pippy

Pippy

Programujte aplikace v jednoduchém prostředí. Python backend poskytuje neomezené možnosti v rámci jednoduchého jazyka.

Multimédia

Music

Jukebox

Jukebox je jednoduchý multimediální přehrávač určen ke konzumaci různých druhů audio a video souborů, jakož i svých vlastních výtvorů.

Malovat

Malovat

Malovat poskytuje nástroje pro tvorbu uměleckých výtvorů. Používejte štětce, razítka, tvary, text a obrázky pro vytváření krásných obrazů.

Záznam

Záznam

Záznam je činnost pro základní zaznamenávání multimédií. To vám umožní zachytit statické obrázky, video a nebo zvuk.

Prohlížeč obrázků

Prohlížeč obrázků

Jednoduchý a rychlý prohlížeč obrázků pro Sugar. Má standardní funkce jako je zvětšení a rotace.

Porozumění a vytváření obsahu

Psát

Psát

Vytvořte příběh, báseň, zprávu nebo cokoliv s Psát. Použijte formátovacích nástrojů pro přidání obrázků nebo barev a spolupracujte s přáteli.

Labyrint

Labyrint

Vložte složité myšlenky do počítače. Použijte činnost Labyrint k zmapování myšlenek o nových konceptech, k prozkoumání nových nápadů nebo k přemýšlení.

Fyzika

Fyzika

Vytvořte reálné životní simulace pomocí tvarů, motorů, lan a šroubů k prozkoumání fyziky ve světě.

FotoToon

FotoToon

Používejte obrázky a texty k vytvoření komiksů. FotoToon poskytuje mnoho možností, jak přidat pohyb, řeč a myšlenku do tvorby.

Zdroje podpory

Chat

Users and developers are available in the #sugar IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.

E-mail

Uživatelé a vývojáři jsou také k zastižení v poštovní konferenci na adrese soas@lists.sugarlabs.org.

Dokumentace

Zaměřená dokumentace a tutoriály jsou k dostání na hlavním webu projektu SoaS.

Obecná pomoc s používáním Fedory

Někdy lze s tímto spinem zaznamenat problém, se kterým vám mohou pomoci na zdrojích obecné podpory Fedory. Seznam zdrojů je k dispozici na stránce Fedory “Získejte pomoc”.