Spins Text

Být on-line

Firefox

Firefox

The popular and free web browser backed by Mozilla, a non-profit dedicated to internet health and privacy.

NetworkManager

NetworkManager Applet

Pouze klepněte a jste připojeni ke svému bezdrátovému směrovači LAN, nebo on-line pomocí mnoha podporovaných karet mobilního vysokorychlostního připojení 3G.

terminal

nmcli

CLI application to control the NetworkManager configuration. It gives you the power of the nm-applet, but in the terminal.

Configuration

terminal

rxvt-unicode

Also known as urxvt, it's a lightweight terminal emulator fully customizable.

terminal

brightlight

brightlight gets and sets the screen back-light brightness on Linux systems using the kernel sysfs interface.

azote

azote

A GTK+3-based picture browser and background setter.

Utilities

terminal

i3lock

Simple screen locker

terminal

i3status

Small program for generating a status bar for i3bar, dzen2, xmobar or similar programs

terminal

dmenu

Dynamic menu for X11

terminal

dunst

Highly-configurable and lightweight notification daemon

htop

htop

Interactive process viewer

mousepad

mousepad

Simple text editor for the Xfce desktop environment

thunar

Thunar

file manager for Linux and other Unix-like systems

Zdroje podpory

Chat

General help is available in #fedora-i3 IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.

E-mail

Users and developers are also available on the mailing list at i3wm@lists.fedoraproject.org.

Dokumentace

Specific documentation and tutorials are available in Fedora Docs and the i3 project upstream website.

Obecná pomoc s používáním Fedory

Někdy lze s tímto spinem zaznamenat problém, se kterým vám mohou pomoci na zdrojích obecné podpory Fedory. Seznam zdrojů je k dispozici na stránce Fedory “Získejte pomoc”.