Spins Text

Estar connectat

NetworkManager

NetworkManager

L'objectiu de NetworkManager és fer que les xarxes funcionin sense maldecaps per a l'usuari, però encara així permet la personalització.

QupZilla

QupZilla

Un navegador web multiplataforma lleuger, està escrit en Qt Framework i utilitza el seu motor de renderització web QtWebEngine.

Quassel

Quassel

Quassel IRC és un client d'IRC modern, multiplataforma i distribuït, això significa que un client pot connectar-se i separar-se d'un nucli central

Transmission

Transmission

Us agrada baixar moltes coses? Utilitzeu Transmission per obtenir noves versions de «Fedora LXQt Desktop»!

Utilitats i configuració

QTerminal

QTerminal

QTerminal és un emulador de terminal Qt lleuger que està basat en QTermWidget.

dnfdragora

dnfdragora

dnfdragora és un frontal de DNF, està basat en rpmdragora, està escrit en Python 3 i utilitza libYui.

Conjunt de programes d'ofimàtica i de productivitat

FeatherPad

FeatherPad

FeatherPad és un editor de text pla Qt5 lleuger, que és independent de l'escriptori, per a Linux.

qpdfview

qpdfview

qpdfview és un visualitzador de documents amb pestanyes.

Multimèdia

Dragon Player

Dragon Player

«Dragon Player» és un reproductor multimèdia que se centra en la simplicitat, en lloc de les funcionalitats. La seva interfície senzilla està dissenyada per a no anteposar-se al vostre camí i al seu lloc us ajudi a reproduir simplement els fitxers multimèdia.

LXImage-Qt

LXImage-Qt

LXImage-Qt és un port en Qt de LXImage, un visualitzador d'imatges senzill i ràpid amb el qual també podeu prendre captures de pantalla.

Yarock

Yarock

Yarock és reproductor de música Qt4 / Qt5, modern, que està dissenyat per proporcionar un navegador de col·leccions de música, senzill i bonic, que està basat en l'art de les portades.

Recursos de suport

Xat

General help is available in #fedora-lxqt IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.

Correu electrònic

Els usuaris i els desenvolupadors tenen al seu abast la llista de correu lxqt@lists.fedoraproject.org.

Documentació

La documentació específica i les guies d'aprenentatge específiques estan disponibles a la pàgina web de la línia de treball principal del projecte LXQt.

Ajuda general de la utilització de Fedora

De vegades us podeu trobar amb un problema amb aquest spin i podeu obtenir ajuda mitjançant els recursos generals de suport de Fedora. Una llista d'aquests recursos està disponible a la pàgina de Fedora “Obtenir ajuda”.